Svenska Hus AB låser upp parkeringsgarage via app

 Svenska Hus AB låser upp parkeringsgarage via app

Parakey är ett moln- och smartphonebaserat passersystem där du via en smartphone-app kan öppna låsta utrymmen utan varken nyckelkort eller taggar. Parakey utvecklas tillsammans med användarna och produktionen av enheterna ligger utanför Göteborg. Uppfyller en högre säkerhet än dagens nyckelkort och taggar.