parakey.co (Banner Office(1)).jpg

Mobila nycklar för co-working & kontor

 

Parakey ser till att rätt person på rätt plats utan krångel. Underlätta den dagliga driften genom att använda sig av mobila nycklar istället för passerkort och taggar.

Skicka mobila nycklar på sekunder och lås upp dörren direkt med din smartphone.

 
 
parakey.co - Customers (Use case - Co-Working).png
 
 
 
parakey.co - USP Glyphs (Nyckeln i mobilen).png

Lås upp dörren med mobilen

Låt era medlemmar låsa upp med hjälp av en app i mobilen. Ni slipper därmed programmera kostsamma passerkort och brickor som måste delas ut och lätt hamnar på villovägar.

parakey.co - USP Glyphs (Filled space).png

Fyll ert co-working space

Hyr ut vakanta lokaler på dagen, börja hyra ut konferensrummet per timme för externa företag eller varför inte låta medlemmar skapa event på kvällar och helger för att optimera ytan.

parakey.co - USP Glyphs (Far away).png

Administrera nycklar på distans

Tilldela åtkomst till ert co-working space även om det är ett eller flera oavsett vart i världen de ligger. Skicka en eller 1000-tals nycklar på sekunder från Parakeys webbportal.

parakey.co - USP Glyphs (Integration).png

ANalysera och automatisera

Via webbportal eller koppling mot affärssystem får ni ut all önskvärd information för att optimera er yta. Automatisera nyckelhanteringen genom Parakeys integrationsmöjligheter via API.

 
 
parakey.co (Gradient Backround Blue).png

Användarvänlig app

Appen upptäcker dörren personen har tillträde till, med ett knapptryck öppnas dörren på någon sekund.

✓ iOS och Android
✓ Bluetooth Low Energy
✓ Krypterad kommunikation

Skrota nyckelkort och taggar. Få tillträde direkt i din smartphone och öppna låsta dörrar och grindar.

parakey.co (iPhone X - Co-Working).png
 
parakey.co (Macbook Pro - Send Keys).png

Digital nyckelhantering

Hantera användare, mobila nycklar och se all aktivitet via Parakeys användarvänliga webbportal. 

  • Massimport av användare - Skicka 1000 nycklar på endast några få sekunder

  • Passageloggar - Analysera flöden

  • Möjlighet att koppla samman med affärssystem